Get Adobe Flash player
Home Våra produkter Elixair - Inomhusluftrenare

ELIXAIR-INOMHUSLUFTRENARE

Produkterna är ordnade från minsta till största enligt rumsyta. Observera att typbeteckningens nummerdel motsvarar apparatens luftgenomströminingskapacitet m3/h. Om rummet är onormalt högt rekommenderas att typvalet sker enligt rumsvolym. Beakta att rumsluften borde cirkulera två gånger per timme.

 

 


 


E400

Elixair E400 är den allmännast våra modeller tack vare sin överlägsna luftreningskapacitet. Robust till sin konstruktion och färgalternativen är flera. Den effektiva fläkten suger in luften genom fronten och blåser ut den filtrerad via bakstycket. Har två effektlägen och är konstruerad för kontinuerligt bruk. Den är hjulförsedd och således lätt att flytta på golvet.

Läs mer..

 


E500

Elixair E500 är designad för att rena kontorsrumsluft. Den filtrerar bort effektivt luftens småpartiklar, såsom pappersdamm, avgaser och t.o.m. lömska mögelsporer i byggnader. Ett brett färgsortiment gör modellen lämplig för de flesta utrymmen.

Den effektiva fläkten suger in luften genom fronten och blåser ut den filtrerad via bakstycket.Har två effektlägen och är konstruerad för kontinuerligt bruk. Den är hjulförsedd och således lätt att flytta på golvet.

Läs mer..

 


E2100

Elixair E2100 är luftrenare för de verkligt stora utrymmena. Finns hängande i pub- och restaurangtak, där det tidigare fanns behov att eliminera tobaksrök, men numera för att rena bort stekos och trafikutsläpp.

Fjärrkontroll ingår med vilken man väljer bland maskinens tre effektlägen. Kan tak-eller väggmonteras behändigt med levererad fastsättninganordning. Också denna Elixair-luftrenare är lämpad för kontinuerligt bruk. Maskinen startar alltid med hastighetsläge 2 under timerkontrollfunktion.

Läs mer..